تبلیغات
کشاورزی و محیط زیست - خاکشناسی

خاکشناسی

تاریخ:شنبه 11 آبان 1392-03:45 ب.ظ | نویسنده :مقداد صفری

خاک های جهان بر اساس ویژگی های شان به یکی از 12 رده خاک مربوط می شوند. پیدایش ویژگی های خاک بر اساس فعالیت عوامل خاکسار بر ماده مادری و در طول زمان است. قرار دادن هر یک از خاک ها در این قاعده به وسیله ی وجود یا عدم وجود ویژگی های  مشخصه آنها صورت می گیرد.

در زیر برای هر کدام از خاکها خلاصه ای از ویژگی ها و خصوصیات تشخیصی آنها در یک نمونه پرفیل داده میشود   خاک هایی که توسعه و تکامل کم و ناچیزی پیدا کرده اند و ویژگی های آنها نمایانگر ویژگیهای ماده مادری آنها میباشد . (ریشه ی این کلمه به معنای متاخر میباشد )این خاکها مربوط به مناطق پر شیب ، دشتهای غرقابی و تپه های شنی می شوند که به روی صخره های محکم و رسوبات شنی تشکیل میشوند.این خاکها در بسیاری از محیط ها  واقع شده اند این خاک دارای افق اکریک بوده و نشانه ای از افقهای پیدایشی در آن دیده نمی شود. نمونه پرفیل آن به ترتیب از افق های A  و C یا  AوBw تشکیل شده است (هر کجا Bw کمبیک نبود به علت وجود مقدار زیاد شن است )

 

ژلیسولز ( Gelisols):

خاکهایی که معمولا دارای لایه ظاهری تیره از مواد آلی و در زیر آن دارای مواد معدنی می باشند  که توسط لایه پرموفراست ایجاد شده است. (ریشه این کلمه ، از کلمه لاتین gelare  به معنی یخ زده آمده است) این خاک به طور معمول در نواحی تندرای آلاسکا موجود میباشد . ترتیب افق های این خاک  Aو  Bwو Cf بوده و تناوب در ذوب و انجماد لایه یخی باعث چهره خاص این خاک میشود . برای بسیاری از خاک ها تجزیه مواد آلی در دما های پایین بسیار آرام صورت میگیرد در نتیجه فرم آن به صورت لایه  peat  نمایان میشود . ویژگی این خاک لایه پرموفراست در آن می باشد .

هیستوسولها(  Histosols):

خاکهایی تیره که دارای مقدار کمی مواد در حال تجزیه و تجزیه شده می باشند  که از جگن ها ، علف ها ،  برگ ها ، گیاهان آب زی و مواد چوبی مشتق شده اند (ریشه ی این کلمه ، از کلمه یونانی histosبه معنی بافت آمده است ) . اکثر این خاکها زه کش ضعیفی دارند و در مناطق پست مانند مرداب ها  ، باتلاق های ساحلی  و دلتا ها وجود دارند . این خاکها در بسیاری از محیط ها  از آلاسکا تا جزایر گرمسیری موجود می باشند  . در مناطق سرد پایین بودن دما و در مناطق گرم اشباع بودن خاک باعث کندی تجزیه مواد آلی می شود . بسیاری از مناطقی که ارزش رطوبتی دارند از هیستوسولها به وجود  آمده اند . اگر این خاکها زه کشی شوند بسیار سریع تجزیه و متلاشی میشوند ولی خاک با ارزشی از نظر زراعی برای سبزیجات و چمن زار ها می باشند . ویژگی مشخصه این خاک اپی پدون هیستیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب  Oiو Oe و Oa میباشد

 

ورتی سولها ( Vertisols) :

خاکهایی با بافت رسی هستند با این خاصیت که وقتی خشک هستند چروکیده و ترک خورده و هنگامی که مرطوب هستند پیوسته و متورّم میباشد .(ریشه ی این کلمه ،از کلمه ی لاتین Vertareبه معنی برگرداندن آمده است.) چروک خوردن و ورم کردن این خاک میتواند به جاده ها و ساختمان ها آسیب برساند  .مونتموریلونیت[1] موجود در  بافت رسی باعث این خاصیت خاک میگردد  .  در ورتی سولها  لایه ای براق به نام   slickenslidesدر خاک تحتانی بر اثر مالش و ساییده شدن خاکدانه ها هنگام تورم به وجود می آید ( ss اسم اختصاری نشان دادن حضور این خصوصیت در خاک میباشد ) . ویژگی تشخیص این خاک از خاکهای دیگر ؛ درصد بالای رس و وجود مونتموریلونیت2:1 است که باعث بر آمدن و ترک خوردن چهره خاک می شود افق های بارز آن به ترتیبAوBssوC میباشد 

اندیسولها(Andisols ) :

از موادی که از آتشفشان ها بیرون آمده اند به وجود می آیند و معمولا در کنار اقیانوس های آرام به وجود می آیند ( ریشه ی این لغت از کلمه ژاپنی ando  به معنی سیاه آمده است )بعد از چندین بار فوران آتشفشان و پس از گذشت صدها ملیون سال لایه های از این خاک مشخص میشود . این خاک دارای تخلخل زیاد و ظرفیت نگهداری آب بالایی میباشد ؛ همچنین دارای چگالی و وزن پایینی است. بر روی این خاک در سراشیبی های تند جنگل وجود دارد ولی بر روی سراشیبی های کم، این خاک  به خاطر حاصلخیزی و ظرفیت نگهداری بالای آب ؛ دارای ارزش از لحاظ کشاورزی میباشد. ویژگی این خاک چگالی حجمی پایین آن بوده و افق های بارز در آن به ترتیب  A و Bw  و  CوR  میباشد

 

اینسپتی سولها  (  Inceptisols) :

این خاک افق هایی  که تغییر یافته اند دارد اما هوادیدگی آنقدر زیاد نبوده که لایه  illuvial به وجود بیاید (ریشه این لغت از کلمه ی لاتین  inceptum به معنی ابتدایی بودن آمده است ) این خاکها جوانند و یا در ابتدای مراحل به وجود آمدن قرار دارند . انها به مقدار زیاد و به صورت کم عمق به روی سنگ بستر هستند یا روی زمین های پر شیب واقع شده اند . این خاک در دامنه ی گسترده ای از دما و رطوبت در محیط میتواند  وجود داشته باشد .ویژگی این خاک اپی پدون اُکریک و افق کمبیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب  A،  Bwو  Cمیباشد

 

اریدی سولها (Aridisols ) :

خاک مناطق خشک و بیابانی میباشد (ریشه این لغت از کلمه لاتین   aridusبه معنی خشک امده است ) این خاک به مقدار کافی باران در یافت نمی کند که بتوان به صورت عادی در آن کشاورزی انجام داد . خاک تحتانی در آنها ممکن است غنی از رس باشد که میتواند به صورت سیمانی تا غیر سیمانی بوسیله ی نمک ها و کربناتهای ته نشست شده موجود باشد .شور شدن خاک و نمک زایی به صورت خطرناک ، هنگام آبیاری در کشاورزی در این خاک به وجود می آید . بسیاری از بیابانهای واقعی به صورت غیر مسکونی رها شده است اما حاشیه آنها برای چرای دامها کاربرد دارد . افق های مجود در آن به ترتیب  Aو  Bkو C میباشد  . ویژگی تشخیص این خاک ،اپی پدون اوکریک و ارجیلیک ، کمبیک،کلسیک یا جیبسیک به صورت لایه های زیرین میباشد.

 

مالی سولها(Mollisols )

این خاک دارای لایه سطحی تیره (اپی پدون مولیک ) و غنی از مواد آلی می باشد که مشخصه ی این خاک است .سطح این خاک نرم و کرک دار می باشد . ماده ی مادری آن از لحاظ مواد غذایی غنی بوده و چمن زار ها را تشکیل می دهند . این خاک به صورت طبیعی حاصلخیز بوده و مقدار زیادی آب در خود نگهداری می کند . این خاکها ارزش زیادی از لحاظ کشاورزی دارند .آنها به صورت چیره در دشت های ایالت های غربی وجود دارند ویژگی آنها داشتن اپی پدون مولیک بوده و ترتیب افق های آن  A و  A2و  ABو Bw  و  BCو C می با شد.

 

آلفی سولها (Alfisols ) :

در مناطق نیمه خشک تا مرطوب که خاک تحتانی غنی از لحاظ مواد غذایی و رسی دارند به تشکیل می شوند (افق آرجیلیک) .  آنها معمولا دارای  پوششی متنوع از گیاهان هستند ولی به صورت غالب در جنگل موجود میباشند . آلفی سولها در صورت حفاظت  دارای پتانسیل خوبی در حاصلخیزی هستند اما در صورت فرسایش به سرعت این حاصلخیزی تنزل پیدا می کند .ویژگی این خاک وجود اپی پدون اُکریک و افق آرجیلیک می باشد. افق های بارز آن به ترتیب  A و  Eو  Btو C می باشد.

 

آلتی سولها (Ultisols  )

خاکهایی شبیه آلفی سولها هستند که که دارای افق های اُکریک و آرجیلیک می باشند .هرچند بیشتر دچار هوا زدگی شده اند و بنا بر این دارای مواد غذایی کمتری هستند .(ریشه ی این لغت از کلمه لاتین ultimus به معنایی نهایت آمده است )این خاک مواد آلی و pH کمتری از آلفی سولها دارد و عموما دارای رنگ قرمز تری میباشد . این خاک با اصلاح حاصلخیز میگردد . لایه سطحی این خاک معمولا دارای بافت درشت بوده که برای استفاده ادوات کشاورزی مناسب میباشد و در عین حال لایه رسی در زیر خاک آب را برای ریشه گیاه نگهداری می نماید .این خاک در قسمت شمالی ایالات متحده موجود میباشد . ترتیب افق های آن  A وE  و  Btو BC و Cمی باشد.

 

اسپودوسولها (Spodosols  ) :

دارای لایه ای تیره در زیر افق روشن شسته شده میباشد که قرمز رنگ و غنی از اکسید آهن و آلومینیوم میباشد (اُکریک ،آلبیک و اسپودیک ویژگی مشخصه ی این خاک است ) . این خاک چون لایه ای سفید و شبیه خاکستر چوب دارد ، نام خود را از کلمه یونانی  spodosبه معنی خاکستر چوب گرفته است . این خاک اسیدی بوده و عموما در جنگل ها یافت میگردد . اگرچه از آنها برای کشاورزی استفاده می شود  که احتیاج به مدیریت دقیق در آبیاری و حاصلخیزی دارد زیرا بافت آن به صورت زیاد شنی میباشد. این خاک به طور معمول در شمال غرب ایالات متحده و در ارتفاعات بلند و کوههای سنگلاخی در فلوریدا موجود میباشد  . آنها درصد زیادی مواد شنی و آبشویی بالایی دارند بنابراین برای به وجود آمدن احتیاج به مقدار باران زیادی دارند . ویژگی  مشخصه آنها افق اُکریک و اسپودیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب   Aو  Eو  Bhsو  BCو  Cمی باشد

داغ کن - کلوب دات کام
choc
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:42 ق.ظ
After I initially commented I seem to have clicked
on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
each time a comment is added I get 4 emails with the same
comment. Is there a way you can remove me from that service?
Thanks!
cam4.com hack
سه شنبه 21 آذر 1396 11:58 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است. من خوشحالم که شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید.
لطفا ما را با این موضوع آگاه سازید با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
imvu cheats
پنجشنبه 16 آذر 1396 01:00 ق.ظ
هی آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه توییتر خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از مردمی وجود دارند که فکر می کنم محتوای شما واقعا محترم شمرده می شود.

لطفا مرا در جریان قرار بدهید. متشکرم
Nintendo Switch
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:27 ب.ظ
سلام من kavin هستم، نخستین مناظره ای که من در این زمینه انجام دادم، وقتی من این را مطالعه می کنم
پاراگراف من فکر کردم من همچنین می توانید نظر ایجاد کنید
با توجه به این پارامتر معقول.
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 09:22 ب.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می فهمم، هر کس فکر می کند
بیشتر از این صفحه وب، و نظرات شما برای بازدیدکنندگان جدید دلپذیر است.
best psychic medium reading
یکشنبه 14 آبان 1396 12:18 ق.ظ
شریک من و من در اینجا با یک آدرس وب متفاوت صحبت کردم و فکر کردم ممکن است
خوب چیزها را چک کنید من دوست دارم آنچه را که من می بینم
فقط دنبال تو هستم به دنبال چک کردن
صفحه وب خود را برای بار دوم.
best psychic medium reading
یکشنبه 14 آبان 1396 12:16 ق.ظ
من دوست دارم که شما هم معمولا بچه ها هستید. این نوع از گزارش نویسی و کار هوشمندانه!
بچه های آثار فوق العاده ای را که من گنجانده ام نگه دارید
شما عزیزان به وبلاگ نویسی
best supplement insurance plans
شنبه 13 آبان 1396 11:18 ب.ظ
فوق العاده قرار داده است، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم که چرا
متخصصین دیگر این بخش این را درک نمی کنند.
شما باید نوشتن خود را ادامه دهید. من مطمئن هستم، شما در حال حاضر یک پایگاه خواننده بزرگ دارید!
دانلود کتاب آیین نامه رانندگی
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:20 ق.ظ
ممنون از مطلب خوبتون
clash royale hacks
دوشنبه 8 آبان 1396 09:34 ب.ظ
ما وبلاگ خود را کاملا دوست داریم و بسیاری از پست های شما را پیدا می کنیم
فقط چیزی که من دنبالش هستم آیا یکی از نویسندگان مهمان را برای نوشتن مطالب در پرونده خود ارائه می دهد؟

من نمیتوانم پست بخوانم یا درباره بعضی از آنها توضیح دهم
سوالاتی که در اینجا به آن ها بنویسید باز هم، وب سایت بسیار جذاب!
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 07:19 ب.ظ
آنچه که من متوجه نمی شوم این است که در واقع شما چقدر در حال حاضر خیلی بیشتر از آنچه که ممکن است ارزشمند است
همین الان. شما خیلی باهوش هستید. شما درک می کنید
به این ترتیب با توجه به این موضوع،
من را به نظر من تولید کرده ام آن را از بسیاری از زوایای مختلف تصور می کنم.
زنان و مردان شبیه آن نیستند تا زمانی که این یک چیز نیست
با لیدی گاگا کار کنید مواد غذایی شما عالی است. همیشه معامله کن
با آن بالا!
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 02:27 ب.ظ
من برخی چیزهای عالی را اینجا خوانده ام. قطعا قیمت گذاری نشانه
برای بازبینی من تعجب می کنم که چقدر تلاش زیادی برای ایجاد چنین سایت پرطرفدار ایجاد کرده اید.
myfreecams token
یکشنبه 30 مهر 1396 12:53 ق.ظ
سلام من خیلی سپاسگزارم وبلاگ شما را پیدا کردم، شما را به اشتباه متوجه شدم
در حالی که من برای Digg به دنبال چیز دیگری بود، با این حال
من اینجا هستم و فقط می خواهم بگویم از یک پست شگفت انگیز و یک وبلاگ لذت بخش در تمام طول تشکر می کنم (من نیز دوست دارم
موضوع / طراحی)، من وقت ندارم که تمام آن را در لحظه مرور کنم اما
من کتاب آن را علامت گذاری کرده ام و همچنین خوردها RSS شما را اضافه کرده ام، بنابراین زمانی که من وقت دارم دوباره به خواندن یک معامله بزرگ بیشتر خواهم پرداخت
نگه داشتن کار فوق العاده.
real psychic
یکشنبه 16 مهر 1396 06:41 ب.ظ
به طور معمول من پست در وبلاگ را یاد نمی گیرم، اما من می خواهم
می گویند این نوشتن بسیار من را مجبور به نگاهی به آن و انجام این کار!
سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است. خیلی ممنون
مقاله بزرگ
کاشت مو در تبریز
جمعه 7 مهر 1396 03:34 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
آموزش آشپزی
جمعه 7 مهر 1396 09:36 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:18 ب.ظ
HEYA برای بار اولیه اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و برای پیدا کردن این واقعا مفید بود
این خیلی کمکم کرد امیدوارم چیزی به شما ارائه دهد
دوباره و به دیگران کمک کنید چون شما به من کمک کردید.
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:16 ق.ظ
آیا شما به ذکر است که کدام وبلاگ شما از شما استفاده می کند؟
من بلافاصله شروع وبلاگ خودم را میکنم، اما تصمیم دارم بین BlogEngine / Wordpress / B2evolution و دروپال تصمیم بگیرم.
دلیلش این است که من تقریبا از بیشتر وبلاگها متنفر هستم و به دنبال چیزی کاملا منحصر به فرد هستم.
پ.ن: متاسفم برای خارج شدن از موضوع، اما مجبور شدم بپرسم
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:46 ق.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و خواستم
به ذکر است که من واقعا دوست داشتم در حال مشاهده پست های وبلاگ شما.

پس از همه من برای اشتراک RSS شما اشتراک می شود
و امیدوارم که خیلی زود یک بار نوشتی
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:45 ق.ظ
Thanks for finally talking about >کشاورزی و محیط زیست - خاکشناسی <Loved it!
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:18 ق.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم زمانی که وب سایت خود را اصلاح می کنید، شاگرد باشم، چگونه می توانم برای یک وبلاگ اشتراک گذاری کنم
سایت اینترنتی؟ حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد.
من کمی از این پخش تلویزیونی شما برای ارائه ایده واضح روشن مطلع شده ام
std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:02 ق.ظ
هی، من فکر می کنم وبلاگ شما ممکن است مسائل سازگاری مرورگر را داشته باشد.
وقتی به سایت وبلاگ شما در Safari نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است، اما هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم! دیگر پس از آن، وبلاگ عالی!
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 11:43 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to go back the
desire?.I'm trying to find issues to improve my website!I assume its ok to make use
of a few of your concepts!!
How do you stretch your Achilles?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:05 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also
am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade techniques with others,
be sure to shoot me an email if interested.
Tiara
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:46 ب.ظ
Asking questions are really good thing if you are not understanding anything completely, however this paragraph provides good understanding
even.
chaturbate online token hack
شنبه 14 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
What i don't realize is actually how you are no longer actually much more neatly-appreciated than you may be right now.
You're so intelligent. You understand thus considerably
with regards to this matter, made me individually imagine it from a lot of varied angles.
Its like men and women are not interested until it is one
thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
Always maintain it up!
shannonperrotta.hatenablog.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 09:46 ب.ظ
Attractive component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get in fact
loved account your blog posts. Anyway I'll be subscribing
to your augment or even I achievement you get right of entry to persistently rapidly.
foot pain bottom
دوشنبه 12 تیر 1396 04:48 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a brand
new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on.
You have done a formidable process and our whole community will likely be thankful to you.
foot pain and swelling
چهارشنبه 31 خرداد 1396 05:07 ب.ظ
Thanks for finally writing about >کشاورزی
و محیط زیست - خاکشناسی <Liked it!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 12:13 ب.ظ
I was pretty pleased to find this website.

I want to to thank you for ones time for this fantastic read!!
I definitely liked every bit of it and I have you book marked to see
new things on your site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30